MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij uw bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Bij MVO streeft uw bedrijf naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces.

 

Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Transparantie is cruciaal bij MVO. U geeft inzicht in het MVO-beleid en de keuzes die gemaakt worden. Zo weten stakeholders wat ze aan u hebben. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en levert betrokkenheid op.

Er is niet één manier van MVO. Voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
Schuttingfabriek is ontstaan vanuit de vroege hout- en bouwafdelingen van het sociaal werkvoorzieningschap en wij werken louter met mensen die hun sporen hebben verdiend in dit vak.

Kwaliteit en vakmanschap gaan prima samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schuttingfabriek.nl is een project opgestart om als een van de eersten een PSO certificering te verkrijgen.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die Schuttingfabriek.nl nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. 

Voor Schuttingfabriek.nl steeds weer een uitdaging om nieuwe ambitieuze doelen te stellen op het gebied van MVO.

PSO Zichtbaar socialer
 

Schuttingfabriek.nl werkt aan het verkrijgen van een PSO certificering. 
We houden u op de hoogte van de PSO ontwikkelingen bij Schuttingfabriek.nl

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding.

Partners

TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting PSO-Nederland. PSO-Nederland verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Meetinstrument

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (socialer ondernemen).
Het doel van de ontwikkelingspartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.
Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met 4 niveau's: een aspirantstatus en trede 1, 2 en 3.
Bedrijven met een PSO erkening dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien op een kwalitatief goede manier.

De Schuttingfabriek

Bedrijvenpark Twente 55, 7602 KC Almelo

T: 00546-57 57 63
E: info@schuttingfabriek.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.